Free EU Shipping over 100€
30 days return policy
12 Month warranty
Resellers welcome

Imprint


The operator of the website and e-shop operator is:

Tesyl s.r.o.
Nový Perješ 174/16
946 32 Marcelová
Slovakia

Organization ID: 47 345 292
Tax ID: 2023824418

support@tesyl.com
tel. +421940863983

The company is registered in the Commercial Registry County court Nitra
Insert number: 34773/N

The supervisory organisation is:
Inspectorate SOI for Nitra county
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Department of technical product inspection and customer protection

Prevádzkovateľom internetového obchodu je

Tesyl s.r.o.
Nový Perješ 174/16
946 32 Marcelová
Slovenská republika

support@tesyl.com
tel. +421940863983

IČO: 47 345 292
DIČ: 2023824418
IČ DPH príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu SK2023824418

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registry Okresný súd Nitra
Vložka číslo: 34773/N

Dozorným orgánom je:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa